Захист персональних даних

Приклад згоди

на розміщення персональних даних на сайті закладу освіти

в мережі Інтернет

Я, ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

надаю згоду на публікацію на сайті____________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повна назва закладу освіти, адреса сайту закладу освіти)

таких персональних даних:

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача/ки освіти, який/яка не досяг/досягла 18 років)

_____________________________________________________________________________

(ступінь споріднення)

Дані суб’єктаУказати: ТАК або НІ
1.Прізвище, ім’я 
2.Освіта (заклад, клас, курс) 
3.Матеріали фото- й відеозйомки, здійснених під час уроків 
4.Матеріали фото- й відеозйомки, здійснених під час позакласних заходів 
5.Інші відомості (указати):                 

Я розумію відповідальність і можливі негативні наслідки прийнятого рішення, зокрема й унаслідок неправомірного використання цих даних третіми особами.

Згода на розміщення персональних даних надається безстроково й може бути відкликана в будь-який час шляхом подання письмової заяви.

Дата „______ˮ ______________ 20___ р.        __________________