Річний звіт про роботу школи

Іскренська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів забезпечує повну загальну середню освіту дітям 6-17 років, які проживають в селах Іскрене і Георгіївка.

Приміщення школи одноповерхове, основний корпус почав діяти з 1 вересня 1936 року, потім до основного корпусу була здійснена добудова в 1963 та 1992 роках.

Загальна площа приміщень складає 2095 м.

В школі функціонують 9 навчальних кабінетів для учнів 5-11 класів, 4 класні кімнати для учнів 1-4 класів, комбінована майстерня, бібліотека, шкільна їдальня на 60 посадкових місць.

Для задоволення потреб учнів у спортивно – оздоровчій роботі в школі є стадіон, баскетбольний та волейбольний майданчики, спортивний зал. Учні з с. Георгіївки  підвозяться до школи шкільним автобусом.

Всі учні школи забезпечені одноразовим харчуванням. Школа повністю укомплектована педагогічними працівниками та працівниками обслуговуючого персоналу. Загальна кількість працівників школи – 23 особи, з них 7 осіб – обслуговуючий персонал. 15 осіб – педагогічні працівники, в т.ч. директор , заступник директора по навчально-виховній роботі (0,75 тарифної ставки), заступник директора з виховної роботи (0,5 тарифної ставки) .

Всі педагогічні працівники  мають вищу педагогічну освіту, крім Кошлак Л.М. – вчительки початкових класів.

В минулому 2016 – 2017 н.р.. розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи здійснювався через організацію методичної роботи , участі учителів в районних заходах. Помітну роль у підвищенні педагогічної майстерності відіграє система методичної роботи, сконцентрованої навколо методичної проблеми „Використання  сучасних  методів  організації  навчально  –  пізнавальної  діяльності  з  метою  підвищення  ефективності  уроку  та  розвитку  інтелектуально  –  пізнавальних  і  творчих  здібностей  учнів». Робота над проблемою активізувала самоосвіту педагогічного колективу, надала цілеспрямованості всім заходам, що проводяться в школі : педради, інструктивно – методичні наради, предметні тижні, відкриті уроки, методичні п’ятихвилинки.

В школі  діяли методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів гуманітарного циклу предметів, вчителів природничо – математичного циклу предметів, класних керівників 5-11 класів.

Протягом 2016– 2017 н. р. підвищила свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки при Черкаському ОІПОПП  – Гукало К.М.- вчитель англійської  мови, Рейдало   В.І.-  вчитель  української  мови  та  літератури  та  зарубіжної  літератури.

За результатами атестації учителям Гукало  К.М. підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої  категорії” .

Рейдалу  В.І.- присвоєно  кваліфікаційну  категорію „спеціаліст вищої  категорії” .

Недоліками в організації методичної роботи є відсутність в школі методичного кабінету, прояви формалізму в роботі методичних об’єднань, відсутність сучасної методичної літератури, не проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм, невелика кількість вчителів займається впровадженням інновацій.

На початку 2016– 2017 н. р. в школі навчалося  86   учнів. Протягом  навчального року   прибуло  4  учнів . На кінець навчального року в школі навчалось   90 учнів.

Отримали:

– свідоцтва звичайного зразка – 9 випускників 9 класу.

– атестати звичайного зразка – 7 випускників 11 класу.

Всі учні 1-8,10 класів переведені до наступних класів,  учні  9,11 класів випущені із школи.

На високому рівні 2016-2017 н.р. закінчили :

 • Запорожець Назар – 3 клас
 • Жученко Альбіна – 4 клас
 • Маган Тетяна – 4 клас
 • Фінк Дмитро – 4 клас
 • Чернишенко Артем – 6 клас
 • Різник Олександр- 6 клас
 • Прокопов Роман – 10 клас

В початковій школі навчалося 42 учні  школи, навчальний рік закінчили з такими результатами (без учнів 1 та  2  класів) :

Клас К-ть

Учнів

 

Учитель

Класовод

 

            Рівень навчальних досягнень

 

Якість

знань

 

 

високий достат-

ній

середній початковий  
3 11

 

Зімна В.Г. 1-9% 6-55%% 3-27% 1-9% 64%
4 11 Письменна Н.І. 3- 27,3% 2-18,2 % 3- 27,3% 3 -27,3 % 45,5 %
               
разом 22   4-18,8% 8- 35,6% 6- 27% 4-18.8%  54,7%

 

В базовій школі навчалося 35 учнів, навчальний рік закінчили з такими результатами:

клас К-ть

учнів

Класний

керівник

             Рівень навчальних досягнень

 

Якість

знань

високий достатній середній Початковий  
5 5 Гукало  К.М.   1-20% 3-60% 2-20% 20%
6 9 Стеценко  В.В.

 

2-22% 3 -11% 2 – 45 % 2 – 22% 33%
7 5 Жамкочян С.Б.      – 1-20 % 3-  60% 1-20 % 20%
8 7 Рейдало В.І.      – 3- 43% 4-57% 0%
9 9 Рейдало Н.І.     _ 3-33,3 % 3-  33,3% 3-33,3 % 33.3%
разом 35   2-4.4% 8 -16,9% 14- 40% 12-38,5 % 21.3%

 

В старшій школі навчалося 15 учнів, навчальний рік закінчили з такими результатами:

Клас К-ть

учнів

 

Класний

керівник

рівень навчальних досягнень   Якість

знань

високий достатній середній початковий  

 

10 6

 

Прокопова В.І.  1-16,6% 1-16,6% 3 -50%    1-16.6% 33%
11 7

13

Задорожня  О.А.      – 3- 42.9% 2-28,5 %    2-28,5% 42,9%
Разом

10-11

    1-8.3%

 

4- 29,5%

 

5-39.25%

 

3-22.6%

 

37,9,%
Разом  3-11     7-10,5%

 

20-27%

 

25-35,4%

 

19-26.2%

 

37,5%

 

 

Для порівняння:

Рівень навч. досягн. (%) 2015-2016 н.р. 2016-2017  н.р. Різниця
Високий          16,2% 10,5%    -5.7%
Достатній          27 % 27%      0 %
Середній          47,3% 35,4%    -11,9%
Початковий         28,4 % 26,2%    +2.4%

 

Порівняльна таблиця показує ,що відсоток учнів ,які навчаються на високому рівні зменшився  (5.7%) , відсоток  учнів ,які навчаються на достатньому – зменшився  (11,9%), проте відсоток середнього  рівня збільшився (+10,6), відсоток початкового  рівня збільшився на (2.4%)

Збільшення показника якості знань учнів може бути за рахунок учнів , які можуть навчатися на :

високому рівні :

– у 4 класі Вовк Каміла (анг.мова – 9б.),Кисленко  Артем(анг.мова-8б.)

-у 11  класі –  Кухарчук  Маргарита(  алгебра -9 б., хімія-8б.)

      достатньому рівні :

 • у 4 класі Маляренко Любов (анг.мова – 5 б), Скоробреха  Максим (анг.мова – 6 б.).
 • у 5 класі Гриценко  Тетяна  (анг.мова -5б.,  математика -6б.), Нечипоренко  Анжеліка(  анг.  мова- 5б.,  математика -6б.)
 • у 6  класі Нечипоренко Вадим (укр.мова – 6 б,  історія  України  -6б.).
 • у 8  класі Сташенко  Таміла (алгебра  5  б.,  геометрія -5б.)
 • у 10 класі Антошенко Ірина- 6б. ), Гандзюк Анастасія (укр.мова-6б. хімія – 6 б)
 • у 11  класі-  Мурадян  Ксенія( анг.  мова -6б.,  хімія -6б.)

 

    середньому рівні :

 • у 5 класі Кохан Олена (укр.мова – 3 б).
 • у 6 класі Бабій Дмитро (анг.мова – 3 б), Барабанюк Ростислав (анг.мова – 3 б, укр..мова – 3б).
 • у8 класі Агафонова  Анастасія (алгебра -3б.)
 • у 9 класі Колісник Анастасія ( алгебра – 3б., геометрія – 3б), Ушаков  Олександр- (фізика -3б.)
 • у 10 класі- Наливайко Марія( хімія – 3б)

Аналіз якості знань учнів, проведених контрольних  зрізів знань свідчить, що учні школи мають більший інтерес до вивчення гуманітарних дисциплін, ніж природничо-математичних наук.

Для поліпшення навчальної роботи в школі необхідно:

1.Посилити відповідальність педагогічних працівників за якісне виконання навчальних програм, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.Активніше використовувати в роботі з дітьми на уроці сучасні методи навчання

 1. Постійно здійснювати індивідуальний та диференційо-         ваний підхід до навчання школярів.

4.Поліпшити позакласну роботу з навчальних предметів та значно покращити роботу з обдарованими дітьми.

5.Піднести на якісно вищий рівень методичну роботу з педагогічними працівниками, забезпечити їх участь у підготовці матеріалів на районну педагогічну виставку.

6.Покращити спільну роботу учителів, класних керівників, батьківської громадськості по підвищенню рівня навчальних досягнень учнів.

7.Постійно дбати про зміцнення навчально-матеріальної бази класних кімнат, кабінетів роздатковим матеріалом, наочністю та необхідною літературою.

У  2016- 2017  навчальному  році основними  документами,  якими  керувалася  школа  у  виховній  роботі  були:  Конституція  України,  Закон  України  «Про  освіту», Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту»,  Закон  України  «Про  охорону  дитинства», Конвенція  ООН  про  права  дитини», Положенням  «Основні  орієнтири виховання  учнів  1-11 класів загальнооосвітніх  навчальних  закладів  України».

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній  темі  школи «Всебічний  розвиток  особистості  в  навчально –виховному  процесі». У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціальнозрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виховна робота в класних колективах ведеться за такими напрямами: громадянське виховання, правова освіта, художньо-естетична освіченість і вихованість особистості, моральне виховання, трудове виховання, фізичне виховання, екологічне виховання, правове виховання, родинне виховання, охорона життя і здоров’я дітей, національно-патріотичне виховання

Відповідно до річного плану роботи школи  розроблено план проведення заходів за кожним із напрямів. З метою підвищення педагогічної майстерності вчителів, класних керівників запозичення кращого досвіду роботи в школі працює  методичне об’єднання класних керівників, предметні методичні об’єднання. Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників та класоводів –  «Всебічний розвиток особистості у навчально-виховному процесі» –    реалізовується шляхом  проведення шкільних та класних заходів, спрямованих на масове та групове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили, інтереси. Методоб’єднання  класних керівників  стимулює  творчість класного керівника, який  веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  виховної  роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи. В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;
 • турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна зі складових підготовки учнів до дорослого життя.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2016-2017 навчальному році  працювало 11 класних керівників 1-11 класів,   заступник директора з ВР.

Згідно плану роботи пройшли «Тиждень географії», «Тиждень фізики», «Тиждень української  мови  та  літератури», « Тиждень математики», «Тиждень хімії  та  біології», «Тиждень дитячої та юнацької книги», «Тиждень правових знань»,  «Тиждень фізкультури і спорту», «Тиждень англійської  мови», «Тиждень історії», заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня непаління, під час яких проведено багато заходів: конкурси малюнків, агітаційних плакатів, свята, диспути, зустрічі з лікарями.

Протягом даного періоду були проведені вечори-відпочинку для учнів 9 -11 класів: «Міс Осінь-2016», «І лиш любов керує світом» до Дня Святого Валентина, тематична дискотека до Дня боротьби з насиллям. Проведено тематичні лінійки, присвячені річниці визволення України  від німецько – фашистських загарбників, Дню Соборності України, відкритий виховний захід до 31-ї  річниці аварії на Чорнобильській АЄС, мітинг до 72-ї річниці Перемоги.  Проводились щотижневі робочі лінійки.

Протягом року класними керівниками  проводилися бесіди з учнями на морально-правову тематику.

Згідно затвердженого графіка проводились відкриті виховні заходи:   «А на тім рушникові – Україна моя » (4 кл.,  класний  керівник  Письменна  Н.І.),  «Віншуємо учителя сьогодні» (11 кл., класний керівник Задорожня О.А.), «Пам’яті Небесної Сотні»

( 6 кл. , класний керівник Стеценко В.В.), «Той жорстокий 33-й» (9 кл, класний керівник Рейдало Н.І.), «Прекрасну половину вітаємо зі святом» (5, 7, 8 кл., класні керівники Гукало К.М., Рейдало В.І., Жамкочян С.Б.), « Хто квітень наш отак підступно зрадив» (10 кл., класний керівник Прокопова В.І.), «Родинне тепло» (2 кл., кл. класний керівник Кошлак Л.М., «Свято Букварика» (1 кл., класний керівник Малініна Л.П.)

У жовтні 2016 року в нашій школі відбувся районний семінар бібліотекарів, у підготовці і проведенні якого взяли активну участь обдаровані діти школи, які декламували вірші, співали. До виступу на заході учнів 3 класу підготувала класний керівник Зімна В.Г., а зустріли гостей учні 6 класу, з якими працювала класний керівник Стеценко В.В. Активну участь брали учні школи під час проведення тематичних тижнів: випускали стінгазети, готували повідомлення, розв’язували головоломки, кросворди.

З метою засвоєння учнями норм і правил поведінки, вироблення вмінь і навичок у поведінці, відповідальності за вільне прийняття рішень, протягом року  особлива увага приділялась морально-правовому вихованню та профілактичній роботі.

Класоводи початкових класів значну увагу надавали ознайомленню учнів з державними символами України, Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, моральним нормам поведінки.

У грудні пройшов тиждень «Подорож в країну права», протягом якого відбулися: виставка літератури «Вивчаємо свої права і обов’язки», усний журнал «Права дитини», конкурс стіннівок «Гляди не забудь, людиною будь»; лекції та бесіди для учнів початкових класів «Чому треба знати Декларацію про права дитини»; правова гра «На терезах Феміди».

Класні керівники 5-8 класів свою роботу спрямовували на пізнавальну, інтелектуальну діяльність  учнів, на  виховання  любові до рідного краю, до України, усвідомлення себе членом родини, людиною, громадянином, представником свого народу, профілактиці шкідливих звичок.

Виховання правосвідомих громадян суспільства з демократичними переконаннями, вмінням легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності – це основні питання, над якими працювали класні керівники 9 -11 класів протягом даного періоду.

Виховна  робота  школи  поєднує  всі  напрямки  виховання,  які  взаємопов’язані,  органічно  доповнюють  один  одного.

З  метою  формування  в  учнів  культури  здорового  способу  життя,  ціннісного  ставлення  до  себе  й  до  інших  людей   розроблена  система  заходів  для  забезпечення  повноцінного  розвитку  дітей,  охорони  та  зміцнення  їх  здоров’я,  формування  фізичних  здібностей  особистості: свято  до  Дня  фізкультурника,  заходи до Дня боротьби з насиллям,  «Веселі  старти»,  змагання  з  шахів,  шашок,  футболу,  волейболу, настільного  тенісу,  конкурсні  програми,  присвячені  Дню  Збройних  сил  України,  свято козацької каші та спортивні змагання до Дня  захисника  Вітчизни, конкурс на найсмачніші млинці та естафети на снігу до свята Стрітення Господнього та Масляної.

Особливу  увагу  педагогічний  колектив  у  виховній  роботі  приділяє  правовому  вихованню,  профілактиці  та попередженню  правопорушень  серед  учнів.  Систематично  проводяться  бесіди  класні  години,  тренінги,  круглі  столи  на  правову   тематику:

«Знати,  щоб жити», «Права  дитини»,  «Ти  і  закон»,   «Права  та  обов’ язки  учня».

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2016-2017 н.р. була побудована відповідно до право установчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення.

Протягом 2016-2017 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах, в яких проживають та виховуються діти. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками, батьки учнів запрошувалися на засідання Ради профілактики правопорушень. Над учнями з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, у 2016-2017 н.р.  з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота. Адміністрація та громадський інспектор надіслали повідомлення у районну службу у справах дітей та у відділ освіти про складні обставини, що склалися у сім’ї Дудник Віри. Дана сім’я взята на контроль районною службою та соціальним працівником.

Робота  з соціального захисту  учнів  у  2016 -2017 н.р.  здійснювалася  таким  чином:  на  початку  року  був  створений  банк  даних  на  дітей  пільгових  категорій,  який  систематично  оновлюється  щоразу  при  зміні  статусу  дитини. На обліку перебувають  діти пільгових категорій, з них: 30 дітей з багатодітних родин, дітей- напівсиріт- 1 особа, дітей, батьки яких розлучені – 22, дітей матерів – одиночок – 3, дітей з малозабезпечених сімей – 15, дітей, батьки яких перебували в АТО, – 6.

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2016-2017 н.р. в школі проводилися відповідні заходи. Викладалися предмети «Основи здоров’я» (1-9 класи), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків «Ми зразкові пішоходи – а ви зразкові водії?», «Червоний, жовтий, зелений», «Безпечне використання газу в побуті – запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Обережно: вогонь!». Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.  Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

-свято Першого дзвоника,

-День Учителя,

– виставка квітів (1-11класи),

– виставка «Дари осені» (1-11 класи),

-«Міс Осінь-2016» (9-11 класи),

– новорічний ярмарок,

-спортивні змагання до Дня Збройних сил України ,

-День Святого Миколая,

– розважальна програма до Дня Святого Валентина ( 9-11 класи),

– спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни (8-11 класи),

– виховний захід до свята 8 березня,

-свято Останнього дзвоника,

– випускний вечір.

Родинно-сімейне виховання протягом 2016-2017 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього напрямку:

–  батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за чверть, семестр,

–  родинні  свята (на жаль, на них були присутніми не всі запрошені  батьки, з чого можна зробити висновок, що значна частина батьків не цікавиться життям дітей у школі).

На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Цікаві форми роботи з батьками застосовують класні керівники Прокопова В.І. та Письменна Н.І. . Вони використовують як традиційні форми роботи ( батьківські збори, засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи ( родинні свята, круглі столи з елементами презентації, диспути, батьківський ринг), на яких розглядають питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму.

У школі діє дитячо-юнацька організація „ Веселкова республіка”, яка нараховує 12 учнів. Організація має свій Статут та програму, чіткі напрямки діяльності. Усією роботою  у школі керує орган учнівського самоврядування, на чолі якої стоїть президент. Президентом школи у 2016-2017 н.р. був Різник Сергій, учень 9 класу. Шкільний парламент складається  з 5 центрів та комісій:

 • комісія навчання (голова Антошенко Ірина, 9 клас);
 • комісія дисципліни і порядку (голова Шинкаренко Владислав, 11 кл.);
 • центр дозвілля (голова Репка Роман, 11 кл);
 • прес-центр (голова Гербяк Богдана, 11 кл);
 • комісія здоров’я та спорту (голова Євдокимов Владислав, 11 кл).

Але робота учнівського самоврядування потребує особливої уваги. Несистематично проходили засідання центрів. Пов’язано це з тим, що члени «Веселкової республіки» є учнями 9-11класів і мають щоденне навантаження 6-7 уроків, тому часу на дану роботу просто не вистачає, адже після 7-го уроку учні відправляються додому шкільним автобусом. На низькому рівні залишилось чергування учнів 9-11 класів по школі. Особливу увагу слід звернути на зовнішній вигляд учнів 5-11 класів.

Для поліпшення виховної роботи в школі необхідно в 2017- 2018 н.р. :

 1. Планувати роботу з дітьми відповідно до науково-методичної проблеми школи.
 2. Передбачити проведення у школі заходів та свят, спрямованих на відродження кращих духовних надбань українського народу.
 3. Значно поліпшити якість підготовки запланованих заходів класоводами, класними керівниками.
 4. Забезпечити проведення відкритих виховних заходів всіма класоводами, класними керівниками.
 5. Посилити індивідуальну роботу з учнями, які схильні до правопорушень, пропуску навчальних занять.
 6. Поліпшити роботу методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів.
 7. Удосконалити діяльність « Веселкової республіки».
 8. Удосконалювати систему роботи з обдарованими дітьми. Підвищити рівень охоплення учнів у шкільних та районних творчих конкурсах.

Пріоритетними завданнями школи в 2017-2018 н.р. є :

 1. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.
 2. Робота над удосконаленням уроку як засобу творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.
 3. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області. України.
 4. Проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в районних олімпіадах. конкурсах.
 5. Забезпечення ефективності управління методичною роботою.
 6. Поліпшення роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування. формування патріотизму, громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї. Подолання проявів формалізму у виховній роботі з дітьми.
 7. Врахування вчителями, класоводами, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей.
 8. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.

10. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, забезпечення поточного ремонту .