Річний звіт про роботу школи

Іскренський НВК забезпечує повну загальну середню освіту дітям 6-17 років, які проживають в селах Іскрене і Георгіївка.

Приміщення школи одноповерхове, основний корпус почав діяти з 1 вересня 1936 року, потім до основного корпусу була здійснена добудова в 1963 та 1992 роках.

Загальна площа приміщень складає 2095 м.

В школі функціонують 9 навчальних кабінетів для учнів 5-11 класів, 4 класні кімнати для учнів 1-4 класів, комбінована майстерня, бібліотека, шкільна їдальня на 60 посадкових місць.

Для задоволення потреб учнів у спортивно – оздоровчій роботі в школі є стадіон, баскетбольний та волейбольний майданчики, спортивний зал. Учні з с. Георгіївки  підвозяться до школи шкільним автобусом.

Керуючись Законом  України  «  Про  освіту», «  Про загальну  середню  освіту», нормативними  документами Міністерства  освіти  і  науки  України, Департаменту  освіти  Черкаської  обласної державної адміністрації ,  відділу  освіти  Шполянської  міської об’єднаної  територіальної  громади науково –  методична  робота  Іскренської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  була  спрямована  на  розвиток  професійної  компетентності,  збереження  та  розвиток  творчого  потенціалу всього  колективу,  вироблення  інноваційного  стилю  діяльності , впровадження  інноваційних  технологій  у  навчально –виховний  процес.

Для організації  та  планомірного здійснення методичної  роботи  було  видано наказ №     від        по  школі  «  Про  організацію  методичної  роботи  в  2018 -2019  н.р.»,  згідно  якого  методична  робота  2018-2019  н.р.  була  спрямована  на  вирішення  проблеми «  Використання сучасних  методів організації навчально-пізнавальної  діяльності  з  метою  підвищення  ефективності  уроку та  розвитку  інтелектуально –творчих  здібностей учнів»  та  завдань:

 • Підвищення теоретичної,  науково-методичної  та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників шляхом  організації  роботи  шкільних  методичних  обєднань , проведення  методичних  тижнів.
 • Стимулювання педагогів  до  оволодіння  сучасними  інформаційно- комунікаційними  технологіями.
 • Удосконалення психолого-  педагогічної освіти  вчителів
 • Забезпечення ефективної роботи  методичного  кабінету  школи
 • Удосконалення роботи  органів  учнівського  самоврядування,  широке  залучення  його  до  вирішення  питань  організації  навчально-виховного  процесу.
 • Поширення педагогічного  досвіду  педагогічних  працівників шляхом  друку  матеріалів  у  фохових  виданнях  та  на  освітніх  сайтах.
 • Підвищення якості  знань  учнів  з  базових  дисциплін навчального  плану.
 • Забезпечувати змістовне  поповнення  веб-сайту  школи.

На  початок  2018-2019 н.р.  школа  забезпечена  штатними  працівниками  на  100%

У  школі  була  створена  методична  рада  на  чолі  з  заступником  директора  з  навчально-виховної  роботи Діхтяр  Т.М. До  її  складу  увійшли  керівники  методичних  об єднань:  Задорожня  О.А.,  Письменна  Н.І.,  Прокопова  В.І. Задорожня  О.А. , Гукало  К.М. Протягом  року  було  проведено  5  засідань  методичної  ради. Було  проведено  практичне  заняття із  самооцінки  професійних і  особистісних  досягнень  учителів  на  тему:» готовність  педагога досягати  професійно –особистісного  успіху».

В  школі  працювали  4  методичні  об’єднання:

 • початкових класів –керівник  Письменна  Н.І.;
 • природничо- математичного циклу-  керівник  Прокопова  В.І.;
 • суспільно -гуманітарного циклу –керівник  Гукало  К.М.
 • класних керівників- керівник Задорожня  О.А

Робота  в  них  проводилася  диференційно і  була  тісно  пов’язана  з  іншими  колективними  формами  роботи підвищення  кваліфікації –  самоосвітою,  наставництвом,  методичними  оперативками.

Вирішенню педагогічних  проблем,  над  якими  працювала  школа, були  питання,  винесені  на  засідання  педагогічних  рад:

 • про підсумки роботи за 2017–2018 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2018–2019 н.р.;
 • про затвердження плану роботи школи на 2018–2019 н.р.;
 • про освітні програми школи на 2018–2019 н.р.;
 • про структуру 2018–2019 н. р.;
 • про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу в 2018–2019 н. р.;
 • про підсумки проведення громадського огляду;
 • про реалізацію концепції Нової Української школи у 1 класі;
 • про інструкцію діловодства;
 • про організацію навчально-виховного процесу в умовах обмеженого фінансування на початку ІІ семестру 2018–2019 н.р.;
 • про затвердження номенклатури справ на 2019 рік ДНЗ «Півник»;
 • про державну підсумкову атестацію за вибором у 9 класі;
 • про вибір і замовлення підручників для 2 класу;
 • про вибір і замовлення підручників для 6, 11 класів;
 • про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 класах;

Розвитку  творчих та  інтелектуальних здібностей  вчителів  та  учнів  сприяли  різноманітні  форми  роботи  ,  проведені  у  школі  2018-2019 н.р.:

-засідання  методичної  ради і  шкільні  методичні  об’ єднання.

-інструктивно  –  методичні  наради.

-індивідуальні  консультації  для  вчителів  та  учнів.

-науково-  методичні  наради при  директору  та  заступниках;

-творчі  звіти  вчителів;

– відкриті  уроки

Особливу  увагу педагогічний колектив  школи  приділяв  підвищенню  результативності  уроку,  забезпеченню  усвідомлення учнями  необхідності  отримання  знань ,  системності  знань  учнів,  виробленню на  заняттях  практичних і  пізнавальних  умінь ,  здійсненню  самостійної  роботи  та  організації  виконання  домашніх  завдань, здатності  до  самоорганізації,  саморозвитку,  застосуванню  прийомів,  що  сприяють  підвищенню  навчальних  досягнень  учнів,  розвитку  обдарованості  учнів

Педагогічний  колектив  школи  виявляв  достатній  науково –  теоретичний  та  методичний  рівень  підготовки. Аналіз  показав,  що  вчителі  добре  володіють  методикою  сучасного  уроку, ефективними  формами  організації  навчально –виховного  процесу .

Атестація  педагогічних  працівників  у  2018-2019  н.р. проводилася  згідно «  Типового положення  про  атестацію  педагогічних  працівників України» Адміністрацією  школи

Своєчасно  виконано  такі  заходи: проведено  коригування  плану  атестації  на  наступний  навчальний  рік, створено  атестаційну  комісію, видано  накази  педагогічний  колектив був  ознайомлений  із  списком  педагогічних  працівників, які  атестуються.

Адміністрацією  закладу надано  допомогу  по  складанню  особистих планів роботи  вчителів на  період  атестації  та  міжатестаційний період. Значну  увагу  приділено  опрацюванню  законодавчої,  правової  та  нормативної документації  з  питань атестації  педагогічних  працівників. Методичні  та  інформаційні  матеріали  були  розміщені  на  стенді  з  питань  «Атестація -2018-2019»

У  2018-2019  н.р. пройшли  атестацію  4 вчителів, ( Діхтяр  Т.М.,  Стеценко  В.В.,  Задорожня  О.А.,  Рейдало  Н.І..) підтверджено  кваліфікаційну  категорію «  спеціаліст  першої  категорії»,

Курси  підвищення  кваліфікації  при  Черкаському ОІПОПП

у  2018-2019 н.р.  пройшли – Діхтяр  Т.М.,   Стеценко  В.В.,  Задорожня  О.А.,

Рейдало  Н.І.

На  початок  2018-2019  навчального  року навчалося  90 учнів ,  на  кінець  –  86 учнів.  Аналіз  руху  учнів  упродовж  навчального  року  свідчить  про  дієвість і  результативність  зусиль  педагогічного  колективу  щодо  збереження   шкільного  контингенту  та забезпечення  обов’язкової  середньої  освіти.

У  школі  створені  умови для  навчання  і  виховання  кожної  дитини незалежно  від стану  здоров я,  статусу  та соціально-побутових  умов сім’ ї.

Навчально –виховний  процес у  2018-2019  н.р. був  організований  відповідно  до річного  плану роботи  школи  та робочого  навчального  плану з  метою  забезпечення оптимальних  умов  для  фізичного,  інтелектуального,  психологічного  і  соціального  розвиткуособистості  школярів,  досягнення  ними рівня,  що відповідає   потенційним  можливостям,  пізнавальним інтересам  і  здібностям  учнів.  Реалізація  інваріантної  складової  навчального  плану здійснювалася  за  державними   програмами.  Учасники  навчально-виховного  процесу  в  основному  забезпечені  підручниками,  посібниками,  дидактичними  матеріалами.

За  підсумками  2018-2019  навчального  року :

-86 учнів  переведено  до  наступного  класу ;

– 5  учнів нагороджено  Похвальним  листом  «За  високі  досягнення  у  навчанні»;

-на високому рівні 2018-2019 н.р. закінчили :

– Різник Яна – 3 клас

– Дубова  Анна – 4  клас

– Надточій Дарина – 5клас

– Чернишенко Артем – 8 клас

– Різник Олександр -8 клас

-8 учнів  закінчили  11  клас ,

-4  учнів  закінчили  9  клас.  3 учнів продовжать  навчання  у  10  класі.

Клас К-ть

учнів

Класний

керівник

Рівень  навчальних  досягнень  учнів Якість  знань
високий достатній середній початковий

28.5%

3 7 Малініна  Л.П. 1-14.2% 1-14,2% 3-42.8% 2-28.5%
4 9 Кошлак Л.М. 1-11,1% 4-44,4% 4-44,4% 55,5%
Разом 16 2-12.5% 5-31,25% 7-43,75% 2-12,5% 43,75%

В базовій школі  навчалося  учнів, навчальний  рік  закінчили  з  такими  результатами

Клас К-ть

учнів

Класний

керівник

Рівень  навчальних  досягнень  учнів Якість  знань
Високий достатній середній початковий
5 12 Прокопова  В.І. 1–8.33% 3-24.99% 7-58.31% 1-8.33% 33%
6 12 Лебедович  Л.М. 4– 33.33% 5-41,66% 3-25% 33,33%
7 6 Гукало К.М, 1-16,66% 3-50% 2-33,33% 16,66%
8 9 Стеценко  В.В. 2–22,2% 1-11,11% 5-55,55% 1-11,11% 33,3%
9 4 ЖамкочянС.Б. 1–25% 2-50% 1-25% 25%
Разом 43 3-6,97% 10-23,25% 22–51.1% 8-18,6% 13-30.23%

В  старшій  школі  навчалося 14  учнів,  навчальний  рік  закінчили  з  такими  результатами:

Клас К-ть

учнів

Класний

керівник

Рівень  навчальних  досягнень  учнів Якість  знань
високий достатній середній початковий

0  %

10 5 Рейдало В.І. 3-60% 2–40%
11 8 Рейдало  Н.І. 4-50% 1-12,5% 3-37,5% 50%
Разом 14 4-28.5% 4-28,5% 5-35,7% 28,5%
Разом

3-11

74 5-6,7% 19-25,6% 28-37,8% 15-20,2% 32,4%

Для  порівняння

Рівень  навчальних досягнень 2017-2018 2018-2019 РІЗНИЦЯ
Високий 10,5% 6,7% -3,8%
Достатній 27% 25,6% -1,4%
Середній 35.4% 37,8% 2,4%
Початковий 26.2% 20,2% -6%

Результати  проведення  державної  підсумкової  атестації  у  4  класі

№п.п Предмети Роботу  писали Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий

рівень

Якісний показник
1 Українська  мова 9 2–22,2% 3–33,3% 3–33,3% 1–11,1% 5–55,5%
2 Математика 9 1-11,1% 2-22,2% 3-33,3% 3–33,3% 3–33,3%

Результати проведення  державної  підсумкової  атестації  у  9  класі

№п.п Предмети Роботу  писали Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий

рівень

Якісний показник
1 Українська  мова 4 1–25% 2–50% 1–25% 75%
2 Математика 4 1–25% 2–50% 1–25% 25%
3 Географія 4 1–25% 2–50% 1–25 25%

Результати державної  підсумкової  атестації  у  11  класі

№п.п Предмети Роботу  писали Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий

рівень

Якісний  поазник
1 Українська  мова 8 4–50% 2–25% 2–25% 50;%
2 Математика 5 1–20% 4–80% 20%
3 Історія  України 3 1–33,3% 2–66,6% 33,3%
4 Англ. мова 1 1–100% 0%
5 Географія 3 2–75% 1–25% 0%
6 Хімія 1 1–100% 0%

Головна  мета  школи – якомога  раніше  вивчити  здібності  дитини,  вчасно  підтримати  обдарованість,  розвивати  талановитість.

За  2018-2019 навчальний  рік  учні  школи  взяли  участь :

-у  І  (шкільному) етапі учнівських  олімпіад -65 учасників;

-у ІІ  етапі 5 учасників.

Традиційно хорошими  залишаються  показники  школи  у Міжнародному  математичному  конкурсі  «Кенгуру» (15 учнів), Всеукраїнській  грі «Соняшник» (22 учасники),Міжнародному  конкурсі  «Левеня»(8  учасників ),

У міжнародному   конкурсі з  української  мови ім  Петра  Яцика ( 50 учасників).

У  2019-2020  навчальному  році  школа  продовжить  працювати  над  проблемою:

«  Використання сучасних  методів організації  навчально-пізнавальної  діяльності  з  метою  підвищення  ефективності  уроку та  розвитку  інтелектуально –творчих  здібностей учнів»

Виходячи  з  проблеми  школи,  педагогічний  колектив  працювати  над  вирішенням  таких  завдань:

-Пошук сучасних  методів  та інноваційних  технологій ведення  уроків

-Посилення відповідальність  педагогічних  працівників  за  якісне  виконання  навчальних  програм.  Об’ єктивність  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів:

– Постійно  здійснювати  індивідуальний  підхід  до  навчання  учнів;

-Поліпшити  позакласну  роботу  з  навчальних предметів  та  значно  покращити  роботу  з  обдарованими  учнями;

-Формування  в  учнів  прагнення  до  самостійного опанування знань,  уміння  критично  мислити;

-Покращити  спільну  роботу  вчителів,  класних  керівників,  батьків  по  підвищення  рівня навчальних  досягнень  учнів;

-Формування  випускника, здатного  навчатися  а  вдосконалюватися  впродовж  усього  життя;

–Постійно  дбати  про  зміцнення  навчально-  матеріальної  бази  класних  кімнат,  кабінетів роздатковим  матеріалом,  наочністю, та  необхідною  літературою

Виховна робота

У  2018- 2019  навчальному  році основними  документами,  якими  керувалася  школа  у  виховній  роботі  були:  Конституція  України,  Закон  України  «Про  освіту», Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту»,  Закон  України  «Про  охорону  дитинства», Конвенція  ООН  про  права  дитини», Положенням  «Основні  орієнтири виховання  учнів  1-11 класів загальноосвітніх  навчальних  закладів  України».

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній  темі  школи «Всебічний  розвиток  особистості  в  навчально-виховному  процесі». У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціальнозрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виховна робота в класних колективах ведеться за такими напрямами: громадянське виховання, правова освіта, художньо-естетична освіченість і вихованість особистості, моральне виховання, трудове виховання, фізичне виховання, екологічне виховання, правове виховання, родинне виховання, охорона життя і здоров’я дітей, національно-патріотичне виховання

Відповідно до річного плану роботи школи  розроблено план проведення заходів за кожним із напрямів. З метою підвищення педагогічної майстерності вчителів, класних керівників запозичення кращого досвіду роботи в школі працює  методичне об’єднання класних керівників, предметні методичні об’єднання. Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників та класоводів –  «Всебічний розвиток особистості у навчально-виховному процесі» –    реалізовується шляхом  проведення шкільних та класних заходів, спрямованих на масове та групове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили, інтереси. Методоб’єднання  класних керівників  стимулює  творчість класного керівника, який  веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  виховної  роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.                                              В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;
 • турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна зі складових підготовки учнів до дорослого життя.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2016-2017 навчальному році  працювало 11 класних керівників 1-11 класів,   заступник директора з НВР.

Виховна робота в школі у 2018/2019 навчальному році  здійснювалась згідно ІІІ розділу  річного плану школи «Становлення й розвиток виховної системи». Головною метою було створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у закладі: формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави , природи і здоров’я, праці та мистецтва.

В основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно- культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України. Протягом року  виховна робота школи проводилася за такими напрямками: громадянське, патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Заходи  планувались та проводились з урахуванням виховних планів класних керівників. У школі присутні куточки державної символіки, де учнімають змогу ознайомитися з державними символами України — Гербом, Прапором, Гімном. В 5-11 класах працюють досвідчені класні керівники, які приділяють належну увагу питанням патріотичного виховання старшокласників.

Розпочався навчальний рік зі свята Першого дзвінка, сценарій якого склала заступник з ВР Задорожня О.А., а класні керівники 1 та 11 класів Рейдало Н.І. та Зімня В.Г. підготували до виступу учнів своїх класів.

Протягом першого тижня вересня проводилися вибори до органів учнівського самоврядування у класах та у шкільному парламенті. Президентом школи залишився учень 11 класу Різник Сергій, його заступником стала Антошенко Ірина, учениця 11 класу.

Учні школи та вчителі Стеценко В.В. та Задорожня О.А. взяли участь у підготовці та проведенні концерту, присвяченому початку та закінченню ІІ Світової війни та 100-річчю з дня народження Героя Радянського Союзу, нашого односельця, Лисенка Івана Йосиповича.

14 вересня відбувся шкільний конкурс-виставка квітів. Всі класні колективи взяли участь у заході. Місця за найкращі композиції та букети розподілилися так:

-1-4 класи – І місце – 2 клас (букет «А ми удвох») (кл.кер. Письменна Н.І.), ІІ місце – 1, 4 класи (букети «Схід сонця», «Сам вдома») (кл. кер.Зімна В.Г., Кошлак Л.М.) ІІІ місце (букет «Квітуча Україна») (кл. кер.Малініна Л.М.);

– 5-8 класи – І місце – 5 клас (букет «Що то за диво») (кл.кер.Прокопова В.І.), ІІ місце – 6, 7 (букети «Годинник, дзвоник, вчитель», «Королева осінного балу») (кл. кер. Лебедович Л.М. Гукало К.М.), ІІІ місце – 8 клас (букет «Ніжність») (кл. кер. Стеценко В.В.);

– 9-11 класи – І місце  – 11 клас (букет « Гріла під серцем вовчат…»)(кл. кер. Рейдало Н.І.), ІІ місце – 9 клас (букет «Заграло море») (кл. кер. Жамкочан С.Б.), ІІІ місце – 10 клас (букет «Кохана спить») (кл. кер. Рейдало В.І.). За композиції І місце вибороли учні 11 класу («Одна-єдина Україна») (кл. кер. Рейдало Н.І.), ІІ місце – учні 8 класу («Троянди й виноград») (кл. кер. Стеценко В.В.), ІІІ місце – учні 2 класу («В нашої бабусі») (кл. кер. Письменна Н.І.). 11 клас (кл. кер. Рейдало Н.І.) представив найбільшу кількість букетів і композицій, оригінально вони були названі у 9 та 11 класах.

В жовтні проходив конкурс на кращу класну кімнату й куточки. Вчасно та правильно оформлені були куточки 2, 5, 7  класах (кл.кер. Письменна Н.І., Прокопова В.І., Гукало К.М.) , у 4 класу він був наявний, але не оновлений (кл.кер. Кошлак Л.М.) , у 8 класу куточок  оновлено , але не висвітлено планів на місяць (кл.кер. Стеценко В.В.). 10 клас змінив тільки фотографію (кл.кер. Рейдало В.І.), а в 3, 6, 9, 11 класах класні куточки взагалі були відсутні (кл. кер. Малініна Л.П, Лебедович Л.М., Жамкочан С.Б., Рейдало Н.І.). Прикро,що в більшості випадків оформленням куточків займаються тільки класні керівники, а учні не докладають до цього зусиль.

Відкритий виховний захід до Дня учителя підготувала й провела класний керівник 11 класу Рейдало Н.І. Учні в цікавій формі привітали вчителів, артистично ставили сценки на шкільну тематику, співали пісні, декламували вірші та гуморески. Присутнім сподобався захід, який пройшов на високому рівні.

До Дня українського козацтва, захисника України та свята Покрови проводився конкурс на козацької каші. Під час вибору переможців враховувався смак та презентація каші. Результати конкурсу такі:

– 1-4 класи – І місце – 2 клас (кл. кер. Письменна Н.І.), ІІ місце – 1,3,4 класи (кл. кер. Зімна В.Г., Малініна Л.П., Кошлак Л.М.);

– 5-8 класи – І місце – 5,8 класи (кл. кер. Прокопова В.І., Стеценко В.В.), ІІ місце – 6,7 класи (кл. кер. Лебедович Л.М., Гукало К.М.);

– 9-11 класи – І місце – 11 клас (кл. кер. Рейдало Н.І., ІІ місце – 9,10 класи (кл. кер. Жамкочан С.Б., Рейдало В.І.).

Найсмачнішою з усіх каш стала каша 2 класу (кл. кер. Письменна Н.І.). Учням дуже содобався конкурс, вони мали змогу спілкуватися на природі, проявляти кулінарні вміння та здібності, вміння розпалювати вогонь, співпрацювати один з одним. Цей захід сприяє згуртуванню учнів в позаурочний час.

18 жовтня відбулася шкільна виставка «Дари осені». Найбільшу кількість композицій (12) представив 1 клас (кл.кер.Зімна В.Г.). На жаль, учні 8-10 класів (кл.кер. Стеценко В.В., Жамкочан С.Б., Рейдало В.І.) були малоактивними, роботи не вирізнялися оригінальністю та були малочисельними. Тому дані класи не вибороли жодних місць. Прикладом для інших стали учні 11 класу, які зайняли І місце, підготувавши 11 композицій, найкращою серед яких стала композиція «П’ятірне гроно» (кл.кер. Рейдало Н.І.). А у молодших та середніх класах  місця розподілилися наступним чином:

-1-4 класи – І місце – 1, 2 класи («Троє поросят», «Наша щедра осінь») (кл. кер. Зімна В.Г., Письменна Н.І.), ІІ місце –  4 клас («Вгостях у Кроша») (кл. кер. Кошлак Л.М.), ІІІ місце – 3 клас («Осінній етюд») (Малініна Л.П.);

– 5-7 класи – І місце 5,6 класи («Курочка Ряба», «Чарівний будильник») (Прокопова В.І., Лебедович Л.М.). Учні 7 класу взяли участь одноосібно, найкращою серед всіх композицій стала композиція «Хата лісника» учня 7 класу Петровського Володимира. Також гарними були роботи Корсак Катерини (7 клас),( «Казкова фея») та Циганенко Анни (2 клас), («Гусінь»).

Для учнів 4-6 класів було проведено конкурс «Міс Осінь – 2018».  Учасницями були Маган Анна, Петренко Діана, Курбандурдиєва Софія, Скрипник Інна, Нечипоренко Анжела. Учасниці змагалися в своїй ерудиції, майстерності, кмітливості, красномовстві. Переможницею стала Курбандурдиєва Софія. В ході проведення заходу виявилося, що діти бояться показати себе на публіці, мають невеликий словниковий запас. З цього можна зробити висновки, що потрібно вчити школярів проявляти себе, формулювати і висловлювати власні думки.

9 листопада вчителі української мови та літератури Діхтяр Т.М. та Задорожня О.А.підготували та провели літературно-музичну композицію до Дня української писемності та мови. Учні декламували вірші про мову, гуморески П.Глазового, співали пісні «Музика рідного слова», «Барвінкова мова». Задорожня О.А. виконала пісню «Звучи, рідна мово». Присутні схвально відгукувалися про якість проведеного заходу.

До Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій було оформлено тематичний стенд, в матеріалах якого  висвітлено найважливіші факти і цифри про наслідки голодоморів, оголошено про акцію «Запали свічку».

6 грудня до Дня Збройних сил України класний керівник 10 класу Рейдало В.І. підготував і провів відкритий виховний захід, під час проведення якого присутні дізналися багато цікавих фактів про Збройні сили нашої держави та мали змогу повболівати за учасників змагань: хлопців 10 та 11 класів. Конкурсанти проявляли спритність, кмітливість, силу, обізнаність у військовій справі. За результатами конкурсу з незначним відривом перемогли хлопці 11 класу. Глядачів зворушили пісні про солдатів у виконанні учнів школи та Рейдала В.І. Захід пройшов на високому рівні.

В конкурсі на кращу іграшку для ялинки взяло участь мало учнів, найкращою була робота учениці 6 класу Скоробрехи  Анастасії.

Цікавими були вечорниці до свята Калити, які підготувала і провела класний керівник 8 класу Стеценко В.В. Учасники дійства ознайомили присутніх із обрядом кусання Калити, запрошували глядачів до участі в ньому. Учні колоритно співали українські народні пісні, що дуже сподобалося слухачам, і були нагороджені гучними оплесками. Захід пройшов на високому рівні.

За традицією пройшов у школі новорічний ярмарок, учні продавали власноруч виготовлені солодощі, а виручені з продажу кошти використали на придбання новорічних подарунків.

Цікаво та яскраво пройшло святкування Нового року. Учні всіх класів добре підготувалися до заходів. Учні молодших класів декламували вірші, співали новорічні пісні, грали в ігри. Для середніх класів проведено пізнавально-розважальну гру «Новорічний калейдоскоп», перемогу в якій брало участь 8 учнів, перемогу здобула учениця 6 класу Скрипник Інна. Після гри учні провели святковий концерт, під час якого виконували пісні, розігрували сценки, декламували вірші. Сподобався глядачам новорічний вечір старшокласників. Учні 8 – 11 класів якісно підготували свої номери, майстерно розігрували сценки, співали пісні. Новорічний вечір та ранки пройшли на високому рівні. Але в подальшому потрібно проводити ранки для початкових та середніх класів в різні дні, тому що учні 5-7 класів стомилися, поки пройшов ранок у молодших класах, батьки та інші глядачі теж стомилися і поспішали додому. Тому ранок для середніх класів проходив напружено.

У ІІ семестрі класні керівники провели такі відкриті виховні заходи:

 • до Дня Соборності України Гукало К.М., кл. кер. 7 класу, підготувала цікаву презентацію, учні зачитували повідомлення про героїв та їхній подвиг, співали пісню «Балада про Крути». Захід пройшов на достатньому рівні.
 • два заходи запропонували класні керівники до дня зустрічі весни. Учні 4 класу (кл. кер. Кошлак Л.М.) декламували вірші, співали пісні, роздавали присутнім жайворонків, випечених мамою Дубової Анни. Захід пройшов на достатньому рівні. Учні 2 класу ( кл. кер. Письменна Н.І.) також декламували вірші, співали пісні про весну, танцювали танець «Віночок», пригощали глядачів символами весни, випеченими мамою Гуроми Анастасії. Вчителька підготувала презентації про обряди зустрічі весни, зокрема закопування каші. Захід пройшов на високому рівні.
 • кл. кер. 6 класу Лебедович Л.М. зі своїми вихованцями підготувала для жінок-працівниць школи захід-концерт до свята 8 березня. Діти виконали пісні про маму, жінку, весну, декламували вітальні вірші, розповідали гуморески, подарували присутнім декоративні кошики, виготовлені власноруч.   Захід пройшов на високому рівні.
 • до дня пам’яті Т.Г. Шевченка вчителі української мови та літератури Діхтяр Т.М. та Задорожня О.А. провели захід «Хай палає свіча». Учні декламували вірші Т.Г. Шевченка та про Т. Шевченка, інсценізували уривки з творів поета. В кінці заходу учасники прочитали останні рядки «Заповіту» різними мовами.
 • кл. кер. 3 класу Малініна Л.П. підготувала і провела захід «Україно, ти для мене диво!». Учні розповідали вірші про Україну, співали пісні. Вчителька підготувала презентацію про День Соборності України. Захід пройшов на достатньому рівні.
 • кл. кер. Прокопова В.І. провела виховний захід «Великдень збирає, єднає родину!». Учні розповіли присутнім про підготовку та проведення Великодня, значущість цього свята для українців. Діти співали тематичні пісні «Христос Воскрес!» та «Писанки», ознайомили глядачів із символами свята, підготували великодній кошик. Захід пройшов на високому рівні.
 • Зімна В.Г. (кл. кер. 1 класу) провела і підготувала захід До Дня матері. Учні декламували вірші про мам та для мам, співали тематичні пісні, підготували подарунки мамам, виготовлені власноруч. Захід пройшов на достатньому рівні.

Відповідно до річного плану школи  було проведено заплановані загальношкільні заходи, серед яких:  конкурс на найсмачніші млинці до дня Масляної (І місце отримав учень 3 класу Будулатій А, який разом з мамою виготовив галявину з млинців та хатинку; у класах місця розподілилися таким чином: І місце – 1, 2, 8 класи (кл.кер. Зімна В.Г., Письменна Н.І., Стеценко В.В.), ІІ місце – 4, 6, 3 класи (Кошлак Л.М. Лебедович Л.М., Малініна Л.П), ІІІ місце – 5 клас (кл. кер. Прокопова В.І.). Колективи  9 та 10 (кл. кер. Жамкочан С.Б. та Рейдало В.І.) класів участі в конкурсі не взяли.); конкурс на кращу листівку-валентинку до Дня святого Валентина, в якому переміг колектив учнів 2 класу; за планом Шевченківського тижня проводились конкурси на кращих читців творів Т. Шевченка, квести, конкурс  малюнків; загальношкільну лінійку до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні; до Міжнародного дня рідної мови учні розгадували мовні ребуси, кросворди, давали відповіді на питання вікторини; спортивні змагання, присвячені Всесвітньому дню здоров’я; мітинг-лінійка біля Братської могили до Дня пам’яті та примирення ( учні школи виготовили власноруч символи ІІ світової війни (кер. Лебедович Л.М.), ведучі лінійки розповіли присутнім про те, які події відзначають у світі 8 та 9 травня, чому червоний мак став символом війни, Антошенко І., учениця 11 класу, заспівала пісню «Маки червоні», школярі поклали квіти до Братської могили)  та мітинг і концерт до Дня Перемоги, в яких брали участь учні та вчителі школи (учні 8 класу декламували вірші та зачитали імена полеглих у війні односельців). Традиційно завершили навчальний рік свято Останнього дзвінка та Випускний вечір. Активну позицію з питань організації, проведення та участі в шкільних заходах зайняли учні 11 класу (кл.кер. Рейдало Н.І.). Випускники майже завжди отримували призові місця, стали прикладом для інших школярів, проявляючи креативність та винахідливість.  Мета проведених заходів: виховувати морально-психологічні якості, національну гідність громадянина, патріотизм, любов до родини,  батьків, школи, залучення учнів до вивчення народних традицій та звичаїв.

У ІІ семестрі учні школи взяли участь у районному етапі мистецького конкурсу дитячої творчості «Дивокрай», у якому здобули призові місця у номінації «Вокал» (15-17 р.): ІІ місце – учениця 8 класу Скрипник Аміна, ІІІ місце – учениця 9 класу Слесь Ольга, у номінації «Театральне мистецтво» ІІІ місце за інсценізацію уривків з твору Л.Українки «Лісова пісня» (учасники Слесь О., Агафонова А. ( 9кл.), Капелюшна Ю., Скрипник А. (8 кл.) .

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей велике значення в школі надається формуванню здорового способу життя. Педагогічним колективом здійснюється постійна систематична робота: бесіди у класах про санітарно-гігієнічні норми, з профілактики дитячого травматизму, постійні перевірки санітарного стану в класах.

        

З метою об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів для добрих і корисних справ, щоб зробити шкільне життя змістовнішим і цікавішим, у школі організовано дитячо-юнацьку організацію-об’єднання «Веселкова республіка». Президентом учнівського самоврядування був, як зазначалося раніше,  Різник Сергій, учень 11 класу, який активно брав участь в організації та проведенні  виховних заходів школи протягом року, переймався проблемами учнів та в межах своїх можливостей намагався їх вирішити.  Заступник президента Антошенко Ірина, учениця 11 класу,  активно працювала з метою покращення життя учнів школи та організацію їх дозвілля.  Учні 6 класу (Маган Т., Нечипоренко А., Агафонова Ю.) (кл. кер. Лебедович Л.М.), які в цьому році теж були включені до складу шкільного парламенту, добросовісно виконували свої обов’язки, спостерігали за дисципліною в школі, виступали на загальношкільних лінійках, допомагали організовувати дозвілля учнів. За пропозицією відділу освіти вивчалося питання з реорганізації Веселкової республіки в організацію з пріоритетами напрямами козацького виховання та педагогіки

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2018-2019 н.р. була побудована відповідно до правоустановчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення.

Протягом 2018-2019 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах, в яких проживають та виховуються діти. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками, батьки учнів запрошувалися на засідання Ради профілактики правопорушень. Над учнями з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, у 2018-2019 н.р.  з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота. З даних питань адміністрація школи співпрацювала із в.о. старости села та службою у справах сім’ї та молоді, відділом освіти.       Робота  з соціального захисту  учнів  у  2018 -2019 н.р.  здійснювалася  таким  чином:  на  початку  року  був  створений  банк  даних  на  дітей  пільгових  категорій,  який  систематично  оновлюється  щоразу  при  зміні  статусу  дитини. На обліку перебувають  діти пільгових категорій, з них: 30 дітей з багатодітних родин, дітей- напівсиріт- 2 особи; дітей, батьки яких розлучені – 14; дітей матерів – одиночок – 2;дітей з малозабезпечених сімей – 11; дітей, батьки яких перебували в АТО, – 3; 3 дітей з інвалідністю.

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2018-2019 н.р. в школі проводилися відповідні заходи. Викладалися предмети «Основи здоров’я» (1-9 класи), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків «Ми зразкові пішоходи – а ви зразкові водії?», «Червоний, жовтий, зелений», «Безпечне використання газу в побуті – запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Обережно: вогонь!». Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму.

Родинно-сімейне виховання протягом 2018-2019 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього напрямку:

–  батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за чверть, семестр,

–  родинні  свята (на жаль, на них були присутніми не всі запрошені  батьки, з чого можна зробити висновок, що значна частина батьків не цікавиться життям дітей у школі).

На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Цікаві форми роботи з батьками застосовують класні керівники Прокопова В.І. та Письменна Н.І., Зімна В.Г.. Вони використовують як традиційні  ( батьківські збори, засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи ( родинні свята, круглі столи з елементами презентації, диспути, батьківський ринг), на яких розглядають питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму.

Для поліпшення виховної роботи в школі необхідно в 2018- 2019 н.р. :

 1. Планувати роботу з дітьми відповідно до науково-методичної проблеми школи.
 2. Передбачити проведення у школі заходів та свят, спрямованих на відродження кращих духовних надбань українського народу.
 3. Значно поліпшити якість підготовки запланованих заходів класоводами, класними керівниками.
 4. Забезпечити проведення відкритих виховних заходів всіма класоводами, класними керівниками.
 5. Посилити індивідуальну роботу з учнями, які схильні до правопорушень, пропуску навчальних занять.
 6. Поліпшити роботу методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів.
 7. Реорганізувати Веселкову республіку в організацію з пріоритетами козацького виховання та педагогіки.
 8. Удосконалювати систему роботи з обдарованими дітьми. Підвищити рівень охоплення учнів у шкільних та районних творчих конкурсах.

Пріоритетними завданнями школи в 2018-2019 н.р. є :

 1. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.
 2. Робота над удосконаленням уроку як засобу творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.
 3. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області. України.
 4. Проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в районних олімпіадах. конкурсах.
 5. Забезпечення ефективності управління методичною роботою.
 6. Поліпшення роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування. формування патріотизму, громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї. Подолання проявів формалізму у виховній роботі з дітьми.
 7. Врахування вчителями, класоводами, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей.
 8. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.
 10. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, забезпечення поточного ремонту .