9 клас

Історія України

ВЧИТЕЛЬ: Гливенко С.М.

Український політичний та національно – культурний рух у 1907 – 1914  рр. Реформа виборчої системи а Австро – Угорщині.

Діяльність політичних,нац.. –культурних та військово – спортивних організацій.

Особливості українського руху в Буковині та Закарпатті

Вплив греко – католицької церкви на формування національної свідомості населення зх.укр. земель

Підготуватися до контрольної роботи

Робота з контурними картами та атласом

§25 -29 опрацювати та питання до нього

Спілкування через viber, освітня платформа leaningApps

Всесвітня історія

ВЧИТЕЛЬ: Гливенко С.М.

Міжнародні відносини ХІХ ст. Утворення військово – політичних блоків – Троїстий союз та Антанта

ПР. простежити динаміку міжнародних відносин у др..пол. ХІХ ст.

Підготуватися до контрольної роботи

Робота з контурними картами та атласом

§22 опрацювати та питання до нього

Спілкування через viber

Географія

Вчитель: Лебедович Л.М.

Транспорт світу. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні . Світови й ринок торгівлі і послуг

§35,37,38 опрацювати Виконати рубрику «Запитання і завдання»

Спілкування через viber

Українська мова

Вчитель: Діхтяр Т.М.

Створити проект статті «Безсполучникове складне речення», написати твір – роздум «Як відшукати свій шлях у житті» Розв’язування тестів на платформа leaningApps, Спілкування через viber

Українська література

Вчитель: Діхтяр Т.М.

Вивчити напам’ять уривок із твору Т.Г. Шевченко «І мертвим, і живим…» , прочитати твори « Катерина», «Наймичка», їх стисла характеристика Спілкування через viber

Англійська мова

Вчитель: Гукало К.М.

Опрацювати вправи в підручнику 2ст. 150; 4(а,в) ст. 150,151; 6 ст.152; 9 ст.153; 10 с 154; 4 ст. 157,158

СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ  viber

Правознавство

Вчитель: Жамкочан С.Б.

§22  – 24 опрацювати ,

Спілкування через viber

Інформатика

Вчитель: Прокопова В.І.

Працювати в персональному навчальному середовищі

Спілкування через мережу viber чи ел.пошту

Фізика

Вчитель: Прокопова В.І.

§34 – 36 опрацювати впр. 34,35 , 36 виконати

Спілкування через мережу viber  чи ел.пошту

Зарубіжна література

Вчитель: Рейдало В.І.

Г.Ібсен «Ляльковий дім» прочитати

Матеріал підручника ст.219-238

Перечитати п’єсу «Пічмонд» ст. 256 – 257

Спілкування через мережу viber  

Алгебра

Вчитель: Стеценко В.В.

Опрацювати матеріал підручника §15 – 19   виконати тест № 4 ст. 194

Опрацювати §21 №  21.2, 21.4,21.7,21.10  §22№ 22.3, 22.4, 22.8, 22.10

Спілкування через мережу viber  

Геометрія

Вчитель: Стеценко В.В.

Опрацювати матеріал підручника §17 – 19   виконати тест до теми «Геометричні перетворення»

Декартові координати на площині п.8,9,10 № 8.17, 8.20, 9.7, 10.6

Виконати тести №3 ст.102,103

Вектори на площині п.13,14№ 13.12, 13.14, 14.8, 14 26, 14.28

Спілкування через мережу viber  

Основи здоров’я

Вчитель: Рейдало Н.І.

Опрацювати матеріал підручника §21,22 виконати практичну роботу «Відпрацювання прийомів ефективного спілкування й дорослими й однолітками»

Спілкування через мережу viber  

Біологія

Вчитель: Рейдало Н.І.

Опрацювати матеріал підручника тема §47,48,49,50,51

Ст.211 самоконтроль знань письмово

Спілкування через мережу viber  

Хімія

Вчитель: Рейдало Н.І.

Опрацювати матеріал підручника тема §33,34 ст. 188 впр 398, 400 письмово

Ст195 впр 420,421 письмово

Спілкування через мережу viber